CMV IgG Avidity và Toxo IgG Avidity (04/01/2017)


Ngày đăng: 24/2/2018 14:4 Lượt xem: 12657

Xét nghiệm mới: CMV IgG Avidity và Toxo IgG Avidity


 

                        Số :  05 /TBNB-KXN-CTTNHHYTHH

 

V/v :  Xét nghiệm mới CMV IgG Avidity, Toxo IgG Avidity

(Xác định ái lực kháng thể IgG)

-   BÁC SĨ GIÁM ĐỐC

-    BÁC SĨ CÁC PHÒNG KHÁM

-    PHÒNG THU PHÍ, HÀNH CHÁNH

-    BỘ PHẬN LẤY MÁU, NHẬN BỆNH

                                        Kính gửi:

 

                                       

 

 

 1. Mục đích:   

     1.1- CMV IgG Avidity : Xác định ái lực của các kháng thể IgG kháng Cytomegalovirus trong   huyết thanh, huyết tương

 - Dùng để hỗ trợ phân biệt giữa nhiễm nguyên phát và nhiễm không nguyên phát :

   Trường hợp CMV IgG và IgM có phản ứng, nếu :

    * CMV IgG Avidity có kết quả ái lực thấp à nhiễm nguyên phát, nguy cơ truyền nhiễm cao

    * CMV IgG Avidity có ái lực cao à nhiễm không nguyên phát, nguy cơ truyền nhiễm thấp

  Khuyến cáo: Chỉ nên xét nghiệm CMV IgG Avidity khi CMV IgG có nồng độ thấp (6–15AU/mL)

     1.2- Toxo IgG Avidity : Xác định ái lực của các kháng thể IgG kháng Toxoplasma gondii  

    trong huyết thanh, huyết tương

 - Chỉ dùng để loại trừ khả năng nhiễm bệnh cấp tính trong vòng 4 tháng trước đó :

   Trường hợp Toxo IgG và IgM có phản ứng, nếu :

* Toxo IgG Avidity có kết quả ái lực cao à đã nhiễm lâu hơn 4 tháng

* Toxo IgG Avidity có ái lực thấp à không kết luận về thời điểm bị nhiễm

2. Khoảng tham chiếu :  < 50 % Avi : low avidity (ái lực thấp),  50 – 59.9 % Avi : grayzone

                                       ≥ 60 % Avi : high avidity (ái lực cao)

3. Mẫu : 2ml máu đông (serum) hay máu chống đông heparin, EDTA (plasma)

    Serum, plasma giữ ở 15-30 oC được 3 ngày,  2 – 8 oC được 14 ngày,  – 20 oC được lâu hơn

4. Thời gian trả kết quả : Sau 130 phút

5. Kỹ thuật :  -  CMIA  (xét nghiệm miễn dịch vi hạt, hoá phát quang)

        -  Dùng máy miễn dịch tự động và thuốc thử của công ty Abbott - Mỹ

6. Lệ Phí :   CMV IgG Avidity: 350.000 VND/test , XN nhanh: 500.000 VNĐ/test

                    Toxo IgG Avidity: 150.000 VNĐ/test, XN nhanh: 220.000 VNĐ/test

7. Cách ghi tên xét nghiệm: CMV IgG Avidity

                                             Toxo IgG Avidity

8. Áp dụng : từ ngày 24/12/2016.                 

                                                                                                        

 

Nơi nhận:   -  Như trên

                       -  Lưu VPK

 

Trưởng Khoa

 

Đã Ký

 

BS. Nguyễn Bảo Toàn

 

File đính kèm: CMV va Toxo IgG Avidity.doc


Xem thêm

Tra cứu kết quả xét nghiệm

Hướng dẫn xem kết quả website:

( Về trang chủ hoặc vào from " Kết quả xét nghiệm " để xem kết quả )

Truy cập nhanh

Video Clip

Thống kê

Số người đang truy cập: 2248
Tổng số lượt truy cập: 12833525
Abbott companyRoche companySysmex companyPhu Gia companySiemens company