Phần mềm quản lý


Ngày đăng: 22/2/2018 11:19 Lượt xem: 22899

Hiện tại MEDIC-LAB đang dùng phần mềm quản lý chuyên dụng LABCONN do KS Võ Việt Lập thuộc công ty Lập và Bảo (LABSOFT) thiết kế và viết chương trình.


Hiện tại MEDIC-LAB đang dùng phần mềm quản lý chuyên dụng LABCONN do KS Võ Việt Lập thuộc công ty Lập và Bảo (LABSOFT) thiết kế và viết chương trình.

LABCONN được phát triển bằng công nghệ Microsoft theo cấu trúc client/server:

- Ngôn ngữ: Visual Studio C#.
- DBMS: SQL server.

- Report: tích hợp Crystal Report.
- Hỗ trợ tốt tiếng Việt theo các font VNI, ABC, unicode.

Đặc tính: 

+ Kỹ thuật: số hóa, tập trung dữ liệu và quy trình tự động với khả năng kết nối đến hầu hết các loại máy phân tích.

+ Chức năng: 4 phân hệ chính:

- Quản lý thông tin bệnh nhân và kết quả xét nghiệm.
- Quản lý máy phân tích và hóa chất.
- Quản lý chất lượng QC.
- Quản lý kết nối tự động gởi chỉ định và nhận kết quả.
- Quản lý hóa chất

LABCONN được sử dụng đầy đủ các tính năng trên. MEDIC-LAB dùng LABCONN trong trường hợp không dùng phần mềm HIS.

Qui trình quản lý phần mềm

File đính kèm:


Xem thêm

Tra cứu kết quả xét nghiệm

Hướng dẫn xem kết quả website:

( Về trang chủ hoặc vào from " Kết quả xét nghiệm " để xem kết quả )

Xét nghiệm mới

Vận chuyển bảo quản mẫu (10/05/2024) Xét nghiệm sdLDL-Cholesterol (07/05/2024) Panel 4 về bệnh gan tự miễn IgG (28/04/2024) Panel 5 về bệnh tiêu hóa tự miễn (09/04/2024) Panel 12 kháng thể thần kinh cận u PNS (18/12/2023) Xét nghiệm mới MTB định danh và kháng RIF (12/12/2023) Xét nghiệm mới Ancylostoma Giun móc (26/10/2023) Xét nghiệm BK virus và JC virus (29/9/2023) Xét nghiệm mới Điện di Protein/ Nước tiểu (21/09/2023) Xét nghiệm GAAD Score (20/09/2023) Xét nghiệm 53 dị nguyên (07/8/2023) Xét nghiệm Troponin I (24/7/2023) Xét nghiệm định lượng Vancomycin (18/03/2023) Xét nghiệm kháng thể AQP4 và MOG(10/03/2023) Xét nghiệm mới Bệnh nhược cơ (28/2/2023) Xét nghiệm Pap nhúng dịch EASYPREP (28/2/2023) Xét nghiệm mới Anti HDV Total (Liaison) (17/9/2022) Xét nghiệm mới Đo tải lượng virus HIV-1 RNA(18/8/2022) Xét nghiệm Anti β2 glycoprotein ( 30//06//2022) Xét nghiệm Định lượng Lipoprotein (a) (14/6/2022) Định lượng METHOTREXATE (28/4/2022) Viêm não tự miễn (2/2022) Xét nghiệm ANA Profile 23 IgG (08/12/2021) Xét nghiệm mới Elastase (12/03/2021) Xét nghiệm mới SARS-CoV-2 IgG định lượng (8/2021) Danh Mục Chuyển Gửi 2021 Xét nghiệm mới Kidney AutoImmune IFT (04/04/2020) Xét nghiệm mới P2PSA/PHI (09/09/2020) Danh mục Medic đã triển khai (09/2020) Xét nghiệm mới HBV DNA Abbott (1/11/2020) Xét nghiệm mới QuantiFERON TB (Qiagen) 10/01/2019 Xét nghiệm mới Liver-IFT (20/03/2019) Xét nghiệm mới Pre Albumin 10/7/2019 Xét nghiệm mới M2BPGi (01/8/2019) Xét nghiệm mới HBcrAG và HBsAg (01/11/2019)

Truy cập nhanh

Video Clip

Thống kê

Số người đang truy cập: 3157
Tổng số lượt truy cập: 12833526
Abbott companyRoche companySysmex companyPhu Gia companySiemens company