Hướng dẫn xem kết quả xét nghiệm:
Danh Mục Chuyển Gửi 2021

Xét nghiệm mới SARS-CoV-2 IgG định lượng

Hướng dẫn xem kết quả xét nghiệm

Xem kết quả xét nghiệm trên Website

Hướng dẫn xem kết quả xét nghiệm trên medic-lab.com

Xét nghiệm mới Elastase (12/03/2021)

Xét nghiệm mới HBV DNA Abbott (1/11/2020)

Xét nghiệm mới C.Trachomatis IgA (14/11/2019)

Tra cứu kết quả xét nghiệm

Hướng dẫn xem kết quả website:

( Về trang chủ hoặc vào from " Kết quả xét nghiệm " để xem kết quả )

Truy cập nhanh

Video Clip

Thống kê

Số người đang truy cập: 483
Tổng số lượt truy cập: 12833525
Abbott companyRoche companySysmex companyPhu Gia companySiemens company