Hướng dẫn xem kết quả xét nghiệm:
Hướng dẫn xem kết quả xét nghiệm

Xem kết quả xét nghiệm trên Website

Hướng dẫn xem kết quả xét nghiệm trên medic-lab.com

Xét nghiệm mới Anti HDV Total (Liaison)

Xét nghiệm mới Đo tải lượng virus HIV-1 RNA

Xét nghiệm Anti β2 glycoprotein ( 30//06//2022)

Xét nghiệm Định lượng Lipoprotein (a) (14/6/2022)

Định lượng METHOTREXATE (28/4/2022)

Xét nghiệm ANA Profile 23 IgG (08/12/2021)

Tra cứu kết quả xét nghiệm

Hướng dẫn xem kết quả website:

( Về trang chủ hoặc vào from " Kết quả xét nghiệm " để xem kết quả )

Truy cập nhanh

Video Clip

Thống kê

Số người đang truy cập: 7081
Tổng số lượt truy cập: 12833526
Abbott companyRoche companySysmex companyPhu Gia companySiemens company