DIỄN GIẢI THÔNG SỐ TRÊN BIỂU ĐỒ ĐIỆN DI và KHOẢNG THAM CHIẾU (Theo DRG 17-alpha-OH Progesterone ELISA)


Ngày đăng: 11/8/2021 10:41 Lượt xem: 2990

DIỄN GIẢI THÔNG SỐ TRÊN BIỂU ĐỒ ĐIỆN DI tại Medic-Lab


DIỄN GIẢI THÔNG SỐ TRÊN BIỂU ĐỒ ĐIỆN DI

1.  Thông số Z2:

-         Potential variants:

-         Hb C

-         Hb F-Texas

-         Hb Constan Spring

-         Hb C-Harlem (C-Georgetown)

-         “Setif” Hb A2 variant

-         “Bassentt” Hb A2 variant

-         “Swan River” Hb A2 variant

-         “Manitoba I” Hb A2 variant

-         “Manitoba II” Hb A2 variant

2.  Thông số Z6:

-         Potential variants:

-         Hb D-Punjab (D-Los Angeles)

-         Hb Stanleyville II

-         Hb Osu Christiansbong

-         Hb Leiden

-         Hb G-Philadelphia

-         Hb Muravera

-         Hb D-Bushman

-         Hb G-Norfolk

-    Hb Matsue-Oki

-   Hb D-Ibadan

-   ….

KHOẢNG THAM CHIẾU (Theo DRG 17-a-OH Progesterone ELISA)

 

Sơ sinh

Gái

Trai

Trai và gái

Sau 1 tháng

2.4 - 16.8 ng/ml

0.0 - 8.0 ng/ml

0 – 16.8 ng/ml

Sau 2 tháng

1.6 – 9.7 ng/ml

3.6 – 13.7 ng/ml

1.9 – 9.8 ng/ml

Sau 3 tháng

0.1 – 3.1 ng/ml

1.7 – 4.0 ng/ml

0.1 – 4.0 ng/ml

 

 

Trẻ em

3 – 14 tuổi

0.07 – 1.7 ng/ml

 

 

 

Nữ

Follicular phase:

0.1 – 0.8 ng/ml

 

Luteal phase:

0.6 – 2.3 ng/ml

 

Ovulation:

0.3 – 1.4 ng/ml

 

Third trimester:

2.0 – 12 ng/ml

 

Postmenopausal women

0.13 – 0.51 ng/ml

 

 

 

Nam

 

0.5 – 2.1 ng/ml

 

 

File đính kèm: Dien_giai_dien_di.doc


Xem thêm

Tra cứu kết quả xét nghiệm

Hướng dẫn xem kết quả website:

( Về trang chủ hoặc vào from " Kết quả xét nghiệm " để xem kết quả )

Truy cập nhanh

Video Clip

Thống kê

Số người đang truy cập: 1036
Tổng số lượt truy cập: 12833526
Abbott companyRoche companySysmex companyPhu Gia companySiemens company